Strona 1 z 1

Ankieta skierowana do nauczycieli pracujących w Ostrołęce

: 23 kwie 2018, 22:21
autor: marlena87
Szanowni Państwo,
Jestem studentką II roku studiów magisterskich o specjalności zarządzanie w oświacie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Aktualnie jestem na etapie pisania pracy magisterskiej pt. „Ewolucja zarządzania oświatą w Ostrołęce w ostatnich latach”. Niniejszą ankietę kieruję do nauczycieli, a głównym moim zamierzeniem, jest ocena zarządzania placówkami oświatowymi w zakresie realizacji funkcji edukacyjnej i wychowawczej
Odpowiedzi uzyskane od Państwa będą dla mnie cennym źródłem informacji badawczych wzbogacających moją pracę. Uprzejmie informuję, iż ankieta jest anonimowa, a Państwa odpowiedzi wykorzystam wyłącznie do celów naukowych
Będę wdzięczna za rzetelne oraz całościowe wypełnienie poniższego kwestionariusza, który składa się z 20 pytań a przybliżony czas jej wypełnienia to 10 minut.https://ankiety.interaktywnie.com/ankie ... 1f3dbe857/