Strona 1 z 1

Rowerem po obwodnicy

: 01 cze 2020, 17:43
autor: Tapatik
Zgłupiałem.
Jest sobie nasza "obwodnica". Wzdłuż niej po jednej stronie jest chodnik i ścieżka rowerowa, po drugiej tylko chodnik.
I na tej drugiej stronie pod znakiem C16 "Droga dla pieszych" pojawiła się dodatkowa tabliczka T22 "Nie dotyczy rowerów".
Podobno na tym chodniku mój kolega dostał mandat za jazdę rowerem.
Jednocześnie znalazłem artykuł:

https://moto.pl/MotoPL/7,88389,25961633 ... portu.html

i tam jest fragment:
Z zasady chodnik przeznaczony jest dla pieszych. Jednak są przypadki, w których możemy jechać rowerem po chodniku:
[...]
przed chodnikiem umieszczono znak "droga dla pieszych" (C16) oraz tabliczkę "nie dotyczy rowerów" (T22),
To jak to w końcu jest? Można tam jeździć rowerem czy nie?

Re: Rowerem po obwodnicy

: 01 cze 2020, 17:55
autor: Qrzysio
Zapytamy policjantów.

Re: Rowerem po obwodnicy

: 02 cze 2020, 0:01
autor: zWiatrem
Czy możesz zamieścić zdjęcie mandatu, oczywiście bez danych osobowych.
Już słyszałem parę razy od innych rowerzystów o policjantach nie znających przepisów, którzy próbowali im wmówić, ze rowerem się jeździ lewym poboczem.

Re: Rowerem po obwodnicy

: 07 cze 2020, 7:35
autor: Tapatik
Właśnie czytam komentarze pod artykułem o wypadku traktorzysty i rowerzysty. Tamtędy akurat nie jeżdżę, ale jeżdżę do Dzbenina, gdzie jest podobna sytuacja, czyli pobocze z jednej strony drogi i kiedyś jakiś kierowca mnie opitolił tam, za jazdę po drodze zamiast po poboczu.

Tak sobie pomyślałem, że może zamiast zadawać jedno pytanie to zróbcie wywiad z kimś z drogówki, bo takich zagadek drogowych może być więcej.

Re: Rowerem po obwodnicy

: 08 cze 2020, 10:27
autor: zWiatrem
Aktualne na obecny dzień przepisy:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf

Rozdział 2 - Ruch pieszych

Art. 11
2.Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.


Dlaczego więc piesi chodzą prawym poboczem. Muszą iść lewą stroną jezdni, nawet jak pobocze jest po drugiej stronie. ... Pretensje do powiatu, ze urodziło im się, ze pobocze to ciąg pieszo-rowerowy i robią je tylko po jednej stronie.

Rozdział 3
Ruch pojazdów
Oddział 1
Zasady ogólne


Art.16.
1. Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.
5.Kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym oraz osoba prowadząca pojazd napędzany silnikiem są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.


Rowery są w jednym worku motorowerem i pojazdem zaprzęgowym. Tu chyba nie ma wątpliwości, ze te pojazdy nie mogą się poruszać lewym poboczem?

DZIAŁ I
Przepisy ogólne

Art.2
5) droga dla rowerów –drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;


Odpowiednie oznakowania:
Znak ponowy C-13, C13a
Znak poziomy P-23
Znaki na początku i końcu drogi dla rowerów -
elementy dzielące drogę dla rowerów od jezdni to np. krawężnik, separator ruchu (tu nie chodzi o malowanie), pas zieleni.
Między jezdnią a drogą dla rowerów musi być minimum 50 cm odstępu.
- z warunków jakim powinni odpowiadać drogi.

5a) pas ruchu dla rowerów – część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

7)pas ruchu –każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi;


Chyba jasne, takie pasy są jednokierunkowe, nawet dla rowerów.

Odpowiednie oznakowania:
Znak ponowy F-19 - Znak na początku pasa ruchu dla rowerów
Znak poziomy P-23 - malowany co 50m
Pasy ruchu dla rowerów są projektowane w terenie zabudowanym i gdzie jest ograniczenie ruchu do 50 km/h
- z warunków jakim powinni odpowiadać drogi.

Re: Rowerem po obwodnicy

: 08 cze 2020, 17:29
autor: jermak
Zgadzam się Qrzysiem, interpretacji przepisów jest mnóstwo, nawet sądy mają duży problem z ustaleniami w konkretnej sytuacji (a opierają się na opiniach ekspertów).
Może jak ktoś z naszej drogówki wypowie się publicznie o konkretnych przypadkach, to zmusi pozostałych do przyjmowania takiej interpretacji.
Właściwie każda decyzja jest dobra, byle nie była zmieniana z podmuchami wiatru.