Którędy jedzie węgiel do elektrowni?

Polityka, wydarzenia, opinie, problemy, komunikacja